Rekonštrukcia tepelného hospodárstva

Investor: Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

V rámci tejto zákazky stredne veľkého rozsahu boli v roku 2009 vykonané nasledujúce činnosti:

Dvojičky z trojice nových kotlov Hoval

Renovovaný rozvádzač ELI v kotolni novej budovy

Jedno z VZT zariadení umiestnených v stiesnených priestoroch

Vnútorná výzbroj rozvádzača MaR

Rekonštrukcia systému riadenia kotolne v historickej budove.

Komplexná rekonštrukcia kotolne v novej budove DJZ

Rekonštrukcia významnej časti vzduchotechniky

Vytvorenie dispečerského pracoviska obsluhy


Doplňovacie zariadenie
Časť prípravy TÚV
Dúchadlo centrálneho predohrevu
Frekvenčný menič 56 kW
Renovovaný rozvádzač MaR/ELI kotolne hist. budovy
Tretí z trojice kotlov
kotolne v novej budove
Frekvenčný menič
dvojice čerpadiel
© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.