Ťažký priemysel – ťažba a spracovanie zemských surovín.


SLOVMAG, a.s. Lubeník
Magnezitové závody
Optimalizácia chodu rotačnej a šachtových pecí
Analýza CO a O2 na rotačnej peci.
Slovenské magnezitové závody a.s.
Magnezitka, Jelšava
Analýza CO a O2 na rotačnej peci RP1.
EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
Lom Hradová
Technologická linka na spracovanie kameňa
KOVOHUTY, a.s.
Kovohuty Krompachy
Automatizácia chodu plynového horáka 10 MW
Riadenie chodu sklopnej rotačnej pece na tavbu a odlievanie medi
Hutnícky kombinát
Azovstaľ, Ukrajina
Riadenie odlučovacích filtrov
Hutnícky kombinát
Novokuzneck, Rusko
Riadenie odlučovacích filtrov
Hutnícky kombinát
Tula, Rusko
Riadenie odlučovacích filtrov
Sklárne a.s. Poltár
Riadenie kalolisu a sušenie kalov
© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.