Riadenie technických zariadení budov


Vykurovanie, vzduchotechnika, klimatizácia priestorov v budovách, elektropožiarna signalizácia (EPS), elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) a ďalšie technické zariadenia budov.

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
Komplexná rekonštrukcia kotolne novej budovy
Komplexná renovácia vzduchotechnických jednotiek novej budovy
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
SSÚD Mengusovce
MaR plynových kotolní
SPRAVBYTKOMFORT a.s.
Tepelné hospodárstvo, Prešov
Riadenie centrálnej Kotolne Prešov
Riadenie a monitoring tepelných zdrojov
TATRY - TEPLO, s.r.o.
Tatranská Lomnica
Riadenie tepelných zdrojov
Vojenská zotavovňa
Tatranské Zruby
Riadenie plynovej kotolne
Štátne divadlo Košice
Riadenie vzduchotechniky a odovzdávacej stanice tepla, grafická centrála
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Obchodné centrá Košice, Bánovce n/Bebravou, Senica, Dubnica n/Váhom, Senec, Galanta, Bratislava Rača, Sereď, Malacky, Púchov, Nitra Humennné, Rimavská Sobota, Levice, Šaˇka, B. Bystrica, S.N.Ves, Prešov, Michalovce, Piešťany,
Projektová dokumentácia pre meranie a reguláciu
Hotel Partizán s.r.o.
Hotel Partizán, Tále
Decentralizácia a riadenie elektrokotolní
Slovenský rozhlas
Štúdio Košice
Elektropožiarna signalizácia
Imperial Tobacco Slovakia a.s.
Výroba cigár, Smolník
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
Hotel Nacionalny
Kyjev (Ukrajina)
Technické zabezpečenie budovy
Technická univerzita Zvolen
Riadenie tepelného hospodárstva
Pivovary Topvar, a.s.
Odštepný závod Pivovar Šariš
Riadenie parnej kotolne
Tesla
Liptovský Hrádok
Rekonštrukcia odovzdávacích staníc tepla
Alcatel
Liptovský Hrádok
Decentralizácia kotolní
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Zvolen
Vzduchotechnika a kotolňa
Východoslovenské tlačiarne, a.s.
Košice
Riadenie vzduchotechniky pre tlačiareň
Hotel Atrium
Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Regulácia kotolne
© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.