Priemyselná automatizácia – výrobné technológie ľahkého a stredného priemyslu.


Mecom a.s.
Mäsokombinát, Humenné
Monitoring udiarní a sušiarní
EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.
Lom Hradová
Technologická linka na spracovanie kameňa
Hutnícky kombinát
Azovstaľ, Ukrajina
Riadenie odlučovacích filtrov
Hutnícky kombinát
Novokuzneck, Rusko
Riadenie odlučovacích filtrov
Hutnícky kombinát
Tula, Rusko
Riadenie odlučovacích filtrov
Sklárne a.s. Poltár
Riadenie kalolisu a sušenie kalov
Medicproduct a.s.
Výroba infúznych roztokov, Lipany
Monitoring a riadenie farmaceutickej výroby
Hotel Nacionalny
Kyjev (Ukrajina)
Technické zabezpečenie budovy
Pivovary Topvar, a.s.
Odštepný závod Pivovar Šariš
Riadenie parnej kotolne
© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.